dospelé jedince

(v zmysle definícií IUCN 2001; uplatnenie v kritériách A, B, C a D) jedince schopné rozmnožovať sa


» Výkladový slovník - Druhová ochrana