druh

skupina organizmov, ktorej jedince sú schopné pohlavným rozmnožovaním produkovať plodné potomstvo; základná taxonomická jednotka klasifikácie v systéme organizmov; pozri tiež taxón 


» Výkladový slovník - Druhová ochrana