Genetická manipulácia

manipulácia s génmi technikami génového inžinierstva, napr. klonovanie génov, usmernené mutácie a pod.


» Výkladový slovník - Geneticky modifikované organizmy