druhová početnosť

pozri druhové bohatstvo


» Výkladový slovník - Druhová ochrana