druhové bohatstvo

počet druhov určitej oblasti, lokality alebo inej priestorovej vzorky biosféry


» Výkladový slovník - Druhová ochrana