druhový komplex

skupina blízko príbuzných, ťažko rozlíšiteľných druhov, ktoré môžu byť z praktických dôvodov opísané pod jedným druhovým menom ako agregátny druh; pozri tiež agregátny druh


» Výkladový slovník - Druhová ochrana