dynamika metapopulácie

v ekosozológii uplatnenie teórie rovnováhy medzi vymieraním taxónov a rekolonizáciou vo fragmentoch, ako je definovaná v ostrovnej biogeografii; pozri tiež fragment, metapopulácia, rekolonizácia, subpopulácia


» Výkladový slovník - Druhová ochrana