dynamika plôšok

dynamika a heterogenita dielčich plôšok (biotopov) a ich sústavy vo väčšom komplexnom ekosystéme; prístup k ich analýze z hľadiska funkčnosti ekosystému a udržania jeho rozmanitosti z ekologického a ekosozologického hľadiska


» Výkladový slovník - Druhová ochrana