efekt hrdla fľaše

redukcia rozmanitosti genofondu populácie vymiznutím niektorých alel génov v dôsledku výrazného zmenšenia veľkosti populácie; následkom môže byť zmenšená schopnosť populácie prežiť zmeny environmentálnych faktorov; pozri tiež efekt zakladateľa


» Výkladový slovník - Druhová ochrana