efekt zakladateľa

malá rozmanitosť genofondu populácie spôsobená malým počtom zakladateľov (u ktorých nemuseli byť zastúpené zriedkavé alely génov; následkom môže byť zmenšená schopnosť populácie prežiť zmeny environmentálnych faktorov; pozri tiež efekt hrdla fľaše  


» Výkladový slovník - Druhová ochrana