ekodukt

umelo vytvorený objekt (spravidla vo forme premostenia, tunelu alebo vodnej cesty) slúžiaci organizmom (predovšetkým živočíchom) na prekonanie líniového bariérového prvku, napr. komunikácie, prehradenia vodného toku a pod. 


» Výkladový slovník - Druhová ochrana