ekologická pasca

pozri environmentálna pasca


» Výkladový slovník - Druhová ochrana