ekologická stopa

pozri environmentálna stopa


» Výkladový slovník - Druhová ochrana