ekologický faktor

pozri environmentálny faktor


» Výkladový slovník - Druhová ochrana