ekológia

vedná disciplína študujúca vzťahy medzi orgamizmami navzájom a organizmami a prostredím (vrátane jeho neživých zložiek); termín zložený z gréckych slov oikos = dom, logos = náuka


» Výkladový slovník - Druhová ochrana