ekotyp

lokálna subpopulácia druhu adaptovaná na miestne podmienky prostredia, spravidla geograficky definovaná/delimitovaná


» Výkladový slovník - Druhová ochrana