endemit, endemický druh/taxón

druh/taxón s obmedzeným, presne ohraničeným a často malým reálom rozšírenia (izolované pohoria, povodia, jaskynné systémy, morské ostrovy a pod.); pozri tiež relikt, reliktný druh/taxón


» Výkladový slovník - Druhová ochrana