environmentálna pasca

uprednostňovanie habitatu s menšou kvalitou (avšak s atraktívnejším pôsobením) aj napriek dostupnosti kvalitnejšieho habitatu, spravidla v podmienkach rýchlych zmien prostredia


» Výkladový slovník - Druhová ochrana