environmentálna stopa

vyjadrenie vplyvu človeka na prostredie, jeho kvantifikácia; environmentálna stopa je plocha (spravidla v hektároch) potrebná na získanie zdrojov nevyhnutných pre uspokojenie potrieb človeka (jedinca, komunity)


» Výkladový slovník - Druhová ochrana