EOO

pozri oblasť výskytu


» Výkladový slovník - Druhová ochrana