extrémna fluktuácia

(v zmysle definícií IUCN 2001; uplatnenie v kritériách B a C) extrémne (časté, rýchle alebo rozsiahle) zmeny veľkosti populácie alebo areálu rozšírenia taxónu, s rozdielmi početnosti väčšími ako jeden rád (minimálne desaťnásobný nárast alebo úbytok)


» Výkladový slovník - Druhová ochrana