fauna

živočíšstvo; termín používaný na všeobecné označenie živočíšstva i na označenie živočíšstva definovaného priestoru 


» Výkladový slovník - Druhová ochrana