fertilita

plodnosť, skutočná plodivosť, následok fekundity; počet potomkov na jednu samicu


» Výkladový slovník - Druhová ochrana