flóra

rastlinstvo; termín používaný na všeobecné označenie rastlinstva i na označenie taxónov rastlinstva definovaného priestoru


» Výkladový slovník - Druhová ochrana