floristika

vedný odbor zameraný na zaznamenávanie a dokumentáciu výskytu druhov/taxónov flóry v definovanom priestore; pozri tiež flóra


» Výkladový slovník - Druhová ochrana