fluktuácia

zmeny veľkosti populácie alebo areálu rozšírenia druhu/taxónu, spravidla pravidelné, periodicky sa opakujúce; pozri tiež extrémna fluktuácia


» Výkladový slovník - Druhová ochrana