fragmentácia

rozdrobovanie pôvodne súvislého celku entity (napr. populácie, biotopu, ekosystému, priestoru) na oddelené časti; pozri tiež fragment, izolát, izolácia


» Výkladový slovník - Druhová ochrana