fyziotaktika

náuka o rozumnom využívaní prírodných zdrojov


» Výkladový slovník - Druhová ochrana