gama (γ) diverzita

druhová diverzita rozsiahlej oblasti so zastúpením viacerých biotopov; pozri tiež biodiverzita, alfa (α) diverzita, beta (β) diverzita


» Výkladový slovník - Druhová ochrana