generácia

(v zmysle definícií IUCN 2001; uplatnenie v kritériách A, C a E) priemerný vek sploditeľov novosplodených jedincov populácie; generácia má dlhšie trvanie ako vek najmladších jedincov počas ich prvého rozmnožovania a kratšie trvanie ako vek najstarších rozmnožujúcich sa jedincov s výnimkou taxónov, ktoré sa rozmnožujú iba raz v živote 


» Výkladový slovník - Druhová ochrana