genomická rozmanitosť/diverzita

rozmanitosť génov a ich alel v populácii druhu/taxónu


» Výkladový slovník - Druhová ochrana