génovo modifikovaný organizmus, GMO

organizmus, ktorý má genóm umelo zmenený spôsobom, aký sa nevyskytuje pri prirodzenom rozmnožovaní a/alebo prirodzenej rekombinácii 


» Výkladový slovník - Druhová ochrana