génová banka

súbor reprodukčného materiálu (u živočíchov prevažne pohlavných buniek, embryí, kmeňových buniek; u rastlín najčastejšie semien, tiež explantátov) uschovaný v kontrolovaných podmienkach zabezpečujúcich ich prežívanie/oživenie v budúcnosti (napr. zmrazením – kryoprezerváciou); pozri tiež semenná banka


» Výkladový slovník - Druhová ochrana