habituácia

v etológii jednoduchá forma učenia sa, pri ktorej opakovanie podnetu vedie k strate odozvy naň


» Výkladový slovník - Druhová ochrana