historicky známy areál rozšírenia

geograficky definovaný areál rozšírenia (taxónu), ako je dokumentovaný, známy alebo predpokladaný z minulosti 


» Výkladový slovník - Druhová ochrana