imigrácia

prisťahovanie jedincov do priestoru


» Výkladový slovník - Druhová ochrana