index abundancie

pozri index početnosti


» Výkladový slovník - Druhová ochrana