index početnosti

odhad relatívnej veľkosti populácie na základe počtu jedincov zistených odchytom, pozorovaním či iným spôsobom zberu dát na štandardizovanú jednotku úsilia (napr. CPUF /ryby/, hustota /vtáky/, počet samíc kladúcich vajcia /morské korytnačky/, početnosť zistená na značkovaní a opätovnom odchyte a pod.); pozri tiež počet registrácií na jednotku odchytu


» Výkladový slovník - Druhová ochrana