indikačný druh/taxón

druh/taxón, ktorého prítomnosť, resp.neprítomnosť a/alebo početnosť v danom priestore indikuje určité vlastnosti prostredia


» Výkladový slovník - Druhová ochrana