Genomika

skúma sekvencie genómov rôznych organizmov.


» Výkladový slovník - Geneticky modifikované organizmy