introdukcia

vypustenie druhu/taxónu mimo jeho areálu rozšírenia


» Výkladový slovník - Druhová ochrana