introdukovaný genetický materiál

človekom zmenené alebo prenesené organizmy alebo gény


» Výkladový slovník - Druhová ochrana