izolovaná populácia

pozri izolát


» Výkladový slovník - Druhová ochrana