jadro

pozri jadrová oblasť


» Výkladový slovník - Druhová ochrana