kaskádový efekt

situácia, keď vyhynutie (alebo zmena početnosti populácie) druhu/taxónu spôsobí vyhynutie (alebo zmenu početnosti populácie) iných druhov/taxónov 


» Výkladový slovník - Druhová ochrana