kategória ohrozenia

pozri kategórie Červeného zoznamu IUCN


» Výkladový slovník - Druhová ochrana