kontinuálny úbytok

pozri pokračujúci pokles 


» Výkladový slovník - Druhová ochrana