lazarský druh (taxón)

v ekosozológii/druhovej ochrane termín označuje druh (taxón), ktorý bol považovaný za vyhynutý a ktorý bol znovuobjavený, niekedy po desiatkach rokov


» Výkladový slovník - Druhová ochrana