lokalita

geograficky definované miesto výskytu organizmu, spoločenstva, javu a pod.; pozri tiež lokácia


» Výkladový slovník - Druhová ochrana