Génová puška ("gene-gun")

prístroj pre nastreľovanie DNA do bunky − biobalistika.


» Výkladový slovník - Geneticky modifikované organizmy